Ευχές 2018

Αν αποδεχθούμε….
… την ύπαρξη διαφορετικότητας στο χρώμα, στο φύλο, στις θρησκείες…
… ότι τα σύνορα χωρίζουν τους ανθρώπους…
… ότι η συσσώρευση πλούτου σε λίγα χέρια προκαλεί φτώχεια σε πολλούς ανθρώπους…
… ότι ο βιασμός της φύσης επιστρέφεται πολλαπλά στον άνθρωπο…
ίσως τότε να έχουμε κάνει ένα θετικό βήμα για τον Άνθρωπο, τη φύση και τη γη μας
Είθε το πρώτο βήμα να το προσπαθήσουμε… 
2018 Κάρτα
 
Advertisements
Posted in Κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Από το κακό στο χειρότερο… Μια λυπηρή πραγματικότητα στο δήμο μας!

20161106-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd_5Δύο γεγονότα σφράγισαν αρνητικά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου μας.

Γεγονός πρώτο:

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, γιατί δεν είχαν προσέλθει έγκαιρα οι απαιτούμενοι 17 σύμβουλοι από τους 33 για το σχηματισμό «απαρτίας»!

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι έγκαιρα παριστάμενοι σύμβουλοι προσπάθησαν επί μια ώρα με τηλεφωνήματα και παρακάλια να πείσουν τους απόντες συναδέλφους να προσέλθουν για να ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Καταγγέλλουμε με κάθε συναίσθηση ευθύνης τη συνειδητή αδιαφορία που επιδεικνύουν πολλοί σύμβουλοι, τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας και των ανεξαρτήτων, για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι σύμβουλοι, που απουσιάζουν συστηματικά ή παρευρίσκονται στη συνεδρίαση για ελάχιστα λεπτά –για να καταγραφούν στους «παρόντες»– θα έπρεπε να παραιτηθούν και να δώσουν τη θέση τους στους πολίτες που θέλουν και μπορούν να ασχοληθούν με τα προβλήματα του τόπου!

Αίθουσα ΔημΣυμβ ΛυκΠεύκης

Γεγονός δεύτερο:

Η δημοτική αρχή πρότεινε την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017» για τις 22/2/2018 αντί της συμβατικής 31/12/2017 «… λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του μήνα Νοεμβρίου σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιτρεπόμενες ώρες εργασίας στα σχολικά κτίρια λόγω της λειτουργίας των σχολείων…» δηλώνοντας ότι «… η υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου…».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αποδείχθηκε ότι:

 1. Όσοι εργολάβοι ήθελαν να υποβάλουν προσφορές γνώριζαν ότι το έργο είχε 4μηνο διάστημα αποπεράτωσης (9–12/2017) και όχι 6μηνο, που σαφέστατα θα τροποποιούσε τις προσφορές τους.
 2. Όλοι γνώριζαν ότι στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής της περιόδου τα σχολεία θα λειτουργούσαν και ότι θα εκτελούσαν το έργο πιθανόν και εντός δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 3. Οι όποιες «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» στις οποίες αναφέρεται η εισήγηση ήταν στην πραγματικότητα πολύ λίγες μέρες, που σαφέστατα δεν μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών, που σε κάποιο βαθμό πραγματοποιούνται και εντός κλειστών χώρων.
 4. Η επίκληση της εισήγησης ότι η δίμηνη παράταση «δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου» δεν είναι ορθή, γιατί την ζήτησε ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου και συνεπώς καλύπτει την καθυστέρηση των εργασιών που αυτός επέδειξε.
 5. Ακολουθώντας την αλληλουχία των εγγράφων διαπιστώθηκε ότι την 20/11/2017 ο ανάδοχος του έργου αιτείται την χορήγηση παράτασης για την σύμβαση που υπέγραψε στις 22/8/2017. Ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του δήμου την 1/12/2017 εισηγείται (αρ. πρωτ. 17380) την παράταση των εργασιών, με κοινοποίηση προς την επιβλέπουσα το έργο μηχανολόγο – μηχανικό και την ίδια στιγμή και οι δύο με κοινή τους επιστολή (αρ. πρωτ. 17381) προς τον Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητούν τη σχετική έγκριση.
 6. Παραδόξως το θέμα δεν περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 7/12/2017, όπως θα έπρεπε, αλλά τελικά έφθασε στην άκρως οριακή χρονικά χθεσινή συνεδρίαση (19.12.2017).

Εν τέλει, 14 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 33 ενέκριναν κατά πλειοψηφία την παράταση, παρά την εξόφθαλμα προσχηματική διαδικασία και την προκλητική κάλυψη του εργολάβου.

Δείγματα της λυπηρής πραγματικότητας…

Μανόλης Στ. Πάγκαλος

Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης

1

Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις, Κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Την Τρίτη 19/12/2017 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης Πεύκης (6:00′ μ.μ.)

Αίθουσα ΔημΣυμβ ΛυκΠεύκηςΘέματα προς συζήτηση:

 1. Απασχόληση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (αρ. απόφ. Δ.Σ. 124/2017) – Έλεγχος ΑΣΕΠ.
 2. Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.
 3. Έγκριση και ψήφιση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
 4. Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 18523/13-12-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,(άρθρο 221, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την διενέργεια του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017-2018».
 5. (α) Έγκριση σύναψης και όρων 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης Ν. Αττικής». (β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2017».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών και 1ου Πίνακα Νέων Τιμών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
 9. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν 4412/2016.
 10. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 221 παρ.1 του Ν 4412/2016.
 11. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά-εκποίηση-μίσθωση-εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποίησης-μίσθωσης-εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 13. Διαγραφές ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης με τις «Αττικές Διαδρομές» για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2018.
 15. Έγκριση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου,-εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 2018.
 16. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Η τοπική αυτοδιοίκηση ασφυκτιά ολοένα και περισσότερο…

20161106-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd_5Τοποθέτηση Μανόλη Πάγκαλου, δημοτικού συμβούλου, επικεφαλής Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης της 8ης Δεκεμβρίου 2017, με θέμα την «Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου»

Στην παρούσα θητεία του δημοτικού μας συμβουλίου έρχεται για τέταρτη χρονιά συζήτηση με θέμα τη σύνταξη προϋπολογισμού του δήμου.

Ανατρέχοντας στα πρακτικά των συζητήσεων των προηγούμενων ετών θα δούμε ότι όσα αρνητικά έχουν καταγραφεί για το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει επιβληθεί, τόσο στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την εφαρμογή των μνημονίων, όχι μόνο εξακολουθούν να υφίστανται αλλά αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.

Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την κρίση επέλεξαν να μεταφέρουν το επαχθές βάρος στη μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας, πολλές φορές κοροϊδεύοντας ασύστολα τον πολίτη, όπως παλαιότερα η κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ του Αντώνη Σαμαρά και πρόσφατα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του Αλέξη Τσίπρα.

Αν επικεντρωθούμε στα οικονομικά προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι «ηγεμόνες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργαζόμενοι με τις πρόθυμες κυβερνήσεις των πολιτικών της «κωλοτούμπας», θα διαπιστώσουμε ότι:

Η τοπική αυτοδιοίκηση ουδέποτε έλαβε τα προβλεπόμενα ποσά του ν.3852/2010 (Καλλικράτης) –δηλαδή 21,3% του φόρου εισοδήματος και 12% του ΦΠΑ– με αποτέλεσμα μέσα σε 7 χρόνια να έχουν υπεξαιρεθεί 13 δις €, ποσό που τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να αυξάνει, αφού βάσει της τελευταίας συμφωνίας που υπέγραψαν με ιδιαίτερη «πικρία και βαριά καρδιά» οι δήθεν «αριστεροί» πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ότι οι επιχορηγήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση θα οριοθετηθούν στα 3,4 δις € αντί τα αναμενόμενα 5,2 δις.

Το 2017 δεν αποδόθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση 214 εκ. € από τα κονδύλια των παρακρατηθέντων και η «συνεπής» στις δεσμεύσεις της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνείται κάθε συζήτηση για απόδοση των παρακρατηθέντων – υπεξαιρεθέντων «νέας σοδειάς».

Παράλληλα η «φιλολαϊκή» πολιτική της κυβέρνησης περικόπτει περίπου 300 εκ. € από την τοπική αυτοδιοίκηση για να φθάσει στον στόχο του πλεονασματικού προϋπολογισμού για το 2018.

Να θυμηθούμε επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια η φορομπηχτική πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων, που συνεχώς αυξάνει τα φορολογικά έσοδα του κράτους, όχι μόνο δεν απέδωσε το αναλογούν μερίδιο των αυξήσεων των εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά χρόνο με το χρόνο το μειώνει.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ ανέρχονται στα 350 εκ. € σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΕ, ποσό που εγείρει επιπλέον αγωνίες στην περίπτωση που θα διακοπεί το πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως επιδιώκεται από τους δανειστές.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ως βασική στόχευση του υφιστάμενου νεοφιλελεύθερου μοντέλου οικονομικής λειτουργίας του κράτους την διολίσθηση από πλευράς των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαδικασία επιβολής τοπικών φόρων και κάθε λογής ειδικών τελών ανταποδοτικών των υπηρεσιών της, γεγονός που στον δήμο μας ξεκίνησε με το ειδικό τέλος στη Λυκόβρυση χρονικά πολύ νωρίτερα και με «ιδιαίτερα θετική λαϊκή συμμετοχή» όπως διατείνονται εντελώς ανώριμα και απογοητευτικά πολλοί τοπικοί παράγοντες και αιρετοί.

Σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του δήμου μας που ασφυκτιά από την έλλειψη εσόδων, με αποτέλεσμα να γίνεται μικροπολιτικό έρμαιο στα κυβερνητικά στελέχη που χειρίζονται τις κάνουλες των χρημάτων.

Στα χρόνια της θητείας μας πόσες φορές δεν αισθάνθηκε η διοίκηση του δήμου ότι πρέπει να είμαστε οι «ήσυχοι» μαθητές για να μας δώσει το δωράκι του ο μη εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης της περιοχής μας;

Παράλληλα, πόσες φορές η ίδια διοίκηση σήκωσε ανάστημα και διεκδίκησε με σθένος και παρρησία τα οφειλόμενα από το κράτος;

Πόσες φορές με ανακοινώσεις της ή και με κινητοποίηση των πολιτών είπε η δημοτική αρχή «φθάνει, ως εδώ!»;

Πόσες φορές οι ανεξαρτητοποιήσεις στελεχών σας και οι ενδοπαραταξιακές σας αντιπαλότητες, που ταλανίζουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και την τοπική κοινωνία, δεν προκλήθηκαν από καθαρά προσωπικά, υστερόβουλα και ιδιοτελή κίνητρα;

Επειδή αγαπητοί συνάδελφοι, οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι ο δήμαρχος και οι εναλλασσόμενοι αντιδήμαρχοι καθώς και η πλειονότητα του δημοτικού συμβουλίου επιβιώνουν αποδεχόμενοι την κεντρική πολιτική που ασκείται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

Επειδή, εμείς στην Ριζοσπαστική Ανατροπή θεωρούμε ότι όσοι αποδέχονται την πολιτική των μνημονίων και όσοι δεν αντιστέκονται σε αυτήν αποτελούν τελικά τμήμα του προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία μας.

Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί και πρέπει να ανατραπεί.

Αρνούμαστε να εγκρίνουμε και να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2018 που καταθέσατε.

Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Δημόσια Περιουσία, Κοινωνία, Πρόγραμμα Ριζοσπαστικής Ανατροπής | Tagged , | Σχολιάστε

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου Λυκόβρυσης – Πεύκης: Πέμπτη 7/12 (με Ημέρα Πολίτη) και Παρασκευή 8/12/2017, στις 18:00′

Αίθουσα ΔημΣυμβ ΛυκΠεύκηςΘέματα ημερήσιας διάταξης συμβουλίου Πέμπτης 7/12/2017 (με Ημέρα Πολίτη):

 1. Έγκριση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
 2. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018 ΝΠΔΔ Παιδεία-Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 3. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018 ΝΠΔΔ Περιβάλλον Αθλητισμός – Πολιτισμός (ΠΕ.Α.Π.) Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 4. 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Λ. Λεωνίδου (Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών ΑΕ).
 6. Κατανομή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με την οργανικότητα συγκεκριμένης σχολικής μονάδας του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2018-2019.
 8. Κοπή και κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ακρυλικών καθρεπτών κυκλοφοριακής ρύθμισης σε διάφορους δρόμους του Δήμου.
 10. Παραχώρηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης στο κατάστημα των ΕΛΤΑ επί της οδού Βαρβαρέσου, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 11. Παραχώρηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 12. Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους στο ΝΠΔΔ με τίτλο «Περιβάλλον –Πολιτισμός- Αθλητισμός» (ΠΕΑΠ).
 13. Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης συμβουλίου Παρασκευής 8/12/2017:

 1. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
 2. Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και των ΝΠΔΔ αυτού για το οικ. έτος 2018.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης | Tagged | Σχολιάστε

Την Τρίτη 14/11/2017 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης, στις 18:00′ με Ημέρα Πολίτη

Αίθουσα ΔημΣυμβ ΛυκΠεύκηςΤα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ οικ. έτους 2017.
 2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης οικ. έτους 2013.
 3. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης οικ. έτους 2014.
 4. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης οικ. έτους 2015.
 5. Έγκριση της τεχνικής υποστήριξης για την σταδιακή εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.
 6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Λ. Λεωνίδου (Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών ΑΕ).
 7. Έγκριση της με αριθμό 129/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2017».
 8. Τακτική Επιχορήγηση για τη λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2018.
 9. Έγκριση δαπάνης των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2017.
 10. Προέγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση ειδικής εκδήλωσης επιβράβευσης των εθελοντών του Δήμου μας.
 11. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης κενωθέντος καταστήματος του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης | Tagged | Σχολιάστε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης: Τρίτη 31/10/2017, 18:00′

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bfΘέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.
 2. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
 3. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για το έτος 2018.
 4. Καθορισμός πληρωμής οφειλών των παρόδιων ιδιοκτητών του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 25Α σύμφωνα με την 15/99 Πράξη Προσκύρωσης και Αναλογισμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών (Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 284/2008 απόφασης Δ.Σ. και 20/2009 απόφασης Δ.Σ).
 5. Έγκριση της θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την σταδιακή εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου».
 6. Έγκριση 3ης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ οικ. Έτους 2017.
 7. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ  α)Εργαζομένων υπαλλήλων  β)Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων  των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
 8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 9 ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – αναψυχής – αθλητικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων – καταστημάτων και υπόγειας στάθμευσης)».
 9. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 50.900,00 ευρώ από κατανομή ΣΑΤΑ 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή σε έργα και ενέργειες.
 10. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας   του Δημοτικού Συμβουλίου.
 11. Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό  Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες

Στρατουδάκης Φάνης ΦωτόΆρθρο του Φάνη Στρατουδάκη (Εφημερίδα ΑΝΑΤΡΟΠΗ, φ-11, Οκτώβριος 2017)

Σύμφωνα με οικολογικές και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις αλλά και ειδικούς επιστήμονες πρέπει όλος ο κόσμος και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται για μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα επόμενα χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή, που οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον, είναι ένα γεγονός το οποίο δέχονται μέσες-άκρες οι επιστήμονες και οι διοικήσεις – πλην αυτής του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγές που θα αλλάξουν άρδην την όψη του πλανήτη μας, όπως το λιώσιμο των πάγων, λόγω της ταχείας ανόδου της θερμοκρασίας, που συνδέεται με το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», τις οποίες παλαιότερα οι επιστήμονες ανέμεναν μετά από αιώνες, τώρα εικάζεται ότι μπορεί να επέλθουν και μετά από μερικές μόνο δεκαετίες. Π.χ το νησί Τουβαλού στον Ειρηνικό θεωρείται βέβαιο πια ότι θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2050.

Η ανάγκη για μετακίνηση των πληθυσμών μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή και να οφείλεται κατ’ αρχήν σε καθαρά ανθρώπινο λάθος, όπως ένα πυρηνικό ατύχημα π.χ. Τσέρνομπιλ, Φουκουσίμα. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε μόνιμες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως κατασκευή φραγμάτων ορυχείων ή κατασκευή μεταλλείων λόγω ανακάλυψης κοιτάσματος ή προσωρινές μεταβολές, αλλά τόσο καταστροφικές, που να αλλάζουν το περιβάλλον σε βαθμό που είναι ανοίκεια και αντενδεικνυόμενη πλέον η επιστροφή των πληθυσμών στις εστίες τους.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να συντρέχουν και με πόλεμο, ώστε να είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς την κύρια αιτία, διότι ακόμα κι αν ο πόλεμος είναι η αρχική αιτία, αν η ερημοποίηση που επέφερε είναι μόνιμη και ανεπίστρεπτη δεν μπορεί να θεωρηθεί η λήξη του πολέμου και λήξη της αιτίας απομάκρυνσης και μετακίνησης του πληθυσμού.

Γενικά ο όρος του περιβαλλοντικού πρόσφυγα εμφανίστηκε το 1985 σε μία έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Έθνών (UNEP) για να ορίσει τους ανθρώπους «που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή τους κατοικία, προσωρινά ή μόνιμα, εξαιτίας μιας σημειούμενης περιβαλλοντικής διατάραξης (φυσικής ή/και προκαλούμενης από τον άνθρωπο), η οποία θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξή τους ή/και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους».

Υπ’ αυτήν την έννοια και κατηγοριοποίηση, περιβαλλοντολογικοί πρόσφυγες είναι, για παράδειγμα, κι οι κάτοικοι του Τέξας ή της Φλώριδα των ΗΠΑ που εκκενώνουν εσπευσμένα τις περιοχές τους, για να αποφύγουν καταστροφικούς και επικίνδυνους τυφώνες και καταιγίδες, ώστε να μην έχουν την τύχη των συμπολιτών τους, που παρέμειναν στη Λουιζιάνα με τον τυφώνα «Κατρίνα» το 2005, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.800 άτομα.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα ότι πράγματι ο πλανήτης μας έχει γίνει ένα «μεγάλο χωριό». Λόγω της παγκοσμιοποίησης της αλόγιστης και γενικευμένης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης της γης, μια πολιτική στο ένα μέρος του πλανήτη μπορεί να επιφέρει δραστικές αλλαγές στο περιβάλλον και περιβαλλοντολογικούς πρόσφυγες στο άλλο άκρο του πλανήτη… Κι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το «φαινόμενο της πεταλούδας», αλλά είναι απόρροια του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και εξηγείται πλήρως αιτιοκρατικά.

Έτσι, όσοι επιμένουν σε πολιτικές κοντόφθαλμες που αρνούνται το πασιφανές, όπως αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, απλώς για να κερδίσει την εύνοια των επιχειρηματιών που τον στηρίζουν κι έχουν σαφές και υπέρογκο κέρδος απ’ την καταστροφή του περιβάλλοντος, σύντομα θα γίνουν περίγελος της ιστορίας, αν δεν έχουν ήδη γίνει.

Ομοίως, κι οι… «πατριωτάρες», που νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν με ηλίθιες προφάσεις, σε άλλους πληθυσμούς να σωθούν ερχόμενοι στη γη τους, πρέπει να σκεφτούν ότι μπορεί πολύ σύντομα οι ίδιοι να αναγκαστούν για λίγο ή για πολύ ν’ αφήσουν τα πατρώα εδάφη προς άλλες πιο ασφαλείς πατρίδες, ώστε να σωθούν αυτοί και τα παιδιά τους. Και το να αυξάνεις τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 700% όπως έγινε στις πρόσφατες μετακινήσεις λόγω του τυφώνα «Ίρμα» στις ΗΠΑ, ή να αφαιρείς το δικαίωμα εκπαίδευσης (άρα την ικανότητα προσαρμογής), απ’ τους μετακινούμενους πληθυσμούς, δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.

 

Πηγές:

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=5326

https://rproject.gr/article/perivallontikoi-prosfyges-ena-akros-taxiko-zitima

 

Posted in Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Πως οι ΔΩΡΕΑΝ(;) πλαστικές σακούλες γίνονται ένας ακόμα φόρος…

05 Πλαστικές σακούλεςΑναδημοσίευση από το 11ο φύλλο της περιοδικής έκδοσης ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Οκτώβριος 2017) άρθρου του Αριστείδη Λιάκουρα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2812Β/2017) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (180036/952/2017) η οποία προβλέπει τα ακόλουθα: Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν (sic) στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή, ενώ μία ακόμη πινακίδα θα προστεθεί στο κατάστημα και σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται το κείμενο:

«Οι λεπτές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται στο περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή ουσιαστικά της τιμής της σακούλας) με σκοπό τη μείωση χρήση τους».

Υπό μορφή λοιπόν περιβαλλοντικού τέλους από τον ερχόμενο Ιανουάριο οι καταναλωτές θα πληρώνουν 3 λεπτά για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων στα καταστήματα σούπερ-μάρκετ κ.λπ. εμπορικά, ενώ ένα χρόνο αργότερα δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2019 αυτό το περιβαλλοντικό τέλος θα ανέβει στα 7 λεπτά!

Και βέβαια το σκεπτικό του μέτρου είναι θετικό για κάθε στοιχειωδώς σκεπτόμενο άνθρωπο, γιατί έχουμε πνιγεί στο πλαστικό και ιδιαίτερα στις σακούλες. Φυσάει αέρας; οι σακούλες το παίζουν αερόστατα. Πλημμυρίζουν τα φρεάτια στους δρόμους; να πάλι οι σακούλες φράζουν πεισματικά τους σωλήνες. Κολυμπάς στη θάλασσα; να μια σακούλα δίπλα σου που θέλει να τυλιχτεί τρυφερά στο χέρι σου κ.λπ. κ.λπ.

Το μέτρο φαίνεται θετικό σε πρώτη ανάγνωση, αλλά μας δημιουργούνται δύο τουλάχιστον απορίες, που ζητάνε απάντηση.

Ποτέ οι σακούλες ΔΕΝ ήταν δωρεάν, γιατί ο έμπορος έχει υπολογίσει το κόστος τους και το έχει προσθέσει στις τιμές των προϊόντων, όπως κάνει με το ρεύμα, τους μισθούς, το ενοίκιο, την εφορία κ.ο.κ. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι:

Ο καταναλωτής θα «δει» κάποια έκπτωση στα προϊόντα, μιας και θα πληρώσει ο ίδιος 12 ευρώ το 2018 και 28 ευρώ από το 2019 και μετά, γιατί τόση είναι η επιβάρυνση για 400 σακούλες/κάτοικο Ελλάδας ετησίως.

Ο αριθμός 400 είναι προϊόν έρευνας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ινστιτούτου «ΙΕΛΚΑ» που ασχολείται με θέματα λιανικού εμπορίου και υποστηρίχθηκε από τις τέσσερις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, My Market, Σκλαβενίτης. Η κυβέρνηση με τη σειρά της όρισε (για πάρτη της) την τιμή χρέωσης ανά σακούλα σε 0,03 ευρώ για το 2018 και 0,07 ευρώ από το 2019. Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται αποτελούν, γενικώς και αορίστως, «περιβαλλοντικό τέλος» και θα είναι έσοδο του Δημοσίου και ΜΟΝΟ του Δημοσίου!!!

Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν, τις 400 σακούλες με τα 11.000.000 κατοίκων της Ελλάδας, προκύπτει ο αριθμός 4,4 δισεκατομμύρια σακούλες το χρόνο. Πολλές οι σακούλες, πολλά και τα χρήματα.

Αν κάνουμε τη λογική σκέψη ότι ο καταναλωτής θα μειώσει κατά 50% τον αριθμό σακουλιών, επειδή θα τις πληρώνει φανερά και δεν θα του αρέσει, θα περιοριστεί σε 200 μόνο σακούλες το χρόνο, τότε επί 11.000.000 καταναλωτές = 2.2 δισεκατομμύρια σακούλες το χρόνο.

Αλλά και πάλι ας πούμε ότι δεν θα χρησιμοποιεί ούτε 200 σακούλες ετησίως, αλλά μόνο 150, κάνοντας –το γνωστό πια– πολλαπλασιασμό των 11.000.000 καταναλωτών επί 150 σακούλες, εμφανίζεται μπροστά μας η μαγική εικόνα, που αποκαλύπτει ΟΤΙ: Το Δημόσιο θα εισπράξει το 2018 (με τιμή σακούλας 0,03 ευρώ) το ποσό των 49.500.000 ευρώ, ενώ από το 2019 (με τιμή σακούλας 0,07 ευρώ) θα εισπράττει 115.500.000 ευρώ ετησίως.

Προσωπικά υποκλίνομαι σ’ αυτό το αριστοτεχνικό φορομπηχτικό τρυκ, της φιλολαϊκής και προοδευτικής κυβέρνησής μας…

Υ.Γ. Το πραγματικό κόστος της λεπτής πλαστικής σακούλας δεν υπερβαίνει τα 0,0035 ευρώ το τεμάχιο.

Βάσει των στοιχείων του «ΙΕΛΚΑ» οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ συνολικά καταναλώνουν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια σακούλες ετησίως, που σημαίνει ότι λογικά θα πρέπει να αφαιρέσουν «γύρω» στα 10.000.000 ευρώ (όλοι μαζί) από την επιβάρυνση των εμπορευμάτων. Θα το κάνουν; Είμαι σίγουρος πως όχι. Αλλά και πάλι μπροστά στο επερχόμενο χαράτσι του κράτους, οι «σουπερμαρκετάδες» μου φαντάζουν αθώοι…!

Posted in Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε

Τι παράγει η χώρα μας

Αναδημοσίευση  από την περιοδική έκδοση ΑΝΑΤΡΟΠΗ (φ. 11 – Οκτώβριος 2017) χρονογραφήματος του Χρίστου Απ. Ζάνη, συνταξιούχου εκπαιδευτικού:

1αΣε καφενείο της πλατείας μια συντροφιά ηλικιωμένων συζητούσαν με έντονο προβληματισμό για την κατάντια της χώρας και τα αδιέξοδα.

Μεταξύ των άλλων ετέθη το ερώτημα:

 • Τι παράγει η χώρα μας;

Μεταξύ σοβαρών και αστείων ακούστηκαν και τα παρακάτω:

 • «Καλλιεργούμε» και εξάγουμε σε όλον τον κόσμο νέες και νέους, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε πολυποίκιλα πεδία, με αποτέλεσμα η χώρα μας να χάνει αυτό το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό,  το οποίο «ματώσαμε» για να το εκπαιδεύσουμε.
 • Η χώρα μας, παράλληλα, παράγει δωσίλογους, λαμόγια, οσφυοκάμπτες, καιροσκόπους, εθελόδουλους, διεφθαρμένους, χαμερπείς, ιδιοτελείς, αντιπατριώτες και υποκριτές. Όλα αυτά τα «λουλούδια» παραμένουν στον τόπο μας και κοσμούν την κρατική μηχανή, την εξουσία (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, εκκλησιαστική)!
 • Ανεχόμαστε πολιτικούς που, με πλήρη διαύγεια πνεύματος, είπαν επανειλημμένα ψέματα, ξεπουλάνε τα πάντα και συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν!
 • Δίνουμε εύκολα «φακελάκια» και «γρηγορόσημα» για την υγεία μας και για την τακτοποίηση των υποθέσεών μας, ενώ παράλληλα καυτηριάζουμε την ύπαρξη και κυκλοφορία μαύρου χρήματος!
 • Πολίτες χαρακτηρίζουν τους δημόσιους υπάλληλους ως τεμπέληδες, αδιάφορους και ανεπρόκοπους, και ταυτόχρονα «σχίζονται» να προσληφθούν στον δημόσιο τομέα!
 • Είμαστε ένας λαός που διαρκώς διαμαρτύρεται και δεν επαναστατεί! Τρέχει στα γήπεδα και εκτονώνεται! Περιμένει την εξ ύψους βοήθεια και αναθέτει σε ανάξιους κυβερνήτες να τον εξοντώσουν!

Τα σχόλια περιττεύουν… Πρόκειται, κυριολεκτικά, για τραγικές αλήθειες…

Posted in Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία, Τοπικός Τύπος | Tagged | Σχολιάστε